----

Beautiful Aikido Ju Dori-Shigemi Inagaki Shihan