----

Moriteru Ushiba Sensei Fantastic Aikido Demonstratio

Moriteru Ushiba Sensei Fantastic Aikido Demonstratio