----

Awsome suwari waza Aikido!! Nice videoAwsome suwari waza Aikido!! Nice video